Begeleiding en Zorg

Leerlingen die onderwijs op Mytylschool Ariane de Ranitz volgen hebben meestal speciale zorg en begeleiding nodig. De dagelijkse verzorging is in handen van de klassenassistent.

 

Dagelijkse Zorg
De klassenassistenten van Mytylschool Ariane de Ranitz leveren de dagelijkse zorg en ondersteuning die de leerlingen nodig hebben. Daar die zorg steeds verandert en het overleg met en de informatie van ouders, verzorgers heel belangrijk voor hen is, zijn er een aantal formulieren ontwikkeld, zodat de zorg op een goede manier met de ouders kan worden afgestemd.
 

 

Schoolarts
De schoolarts ziet er op toe, dat de zorg geboden door de klassenassistenten op verantwoorde wijze uitgevoerd wordt; de schoolarts is eindverantwoordelijke voor de handelingen, die onder de wet BIG vallen. De jeugdarts voor de mytylschool is dhr. T. Nap. Hij is telefonisch bereikbaar via 030 - 2529393 op maandag t/m donderdag.
 

Computer Advies Team
Het Computer Advies Team (CAT) geeft advies over hard- en software aanpassingen voor de leerlingen. Daar waar het werken op de computer op een 'gewone' manier (met muis en toetsenbord) niet altijd kan, zoekt het CAT naar een passende oplossing en implementeert deze in de dagelijkse klassensituatie. Aanmelding voor een assessment kan alleen via de behandelend ergotherapeut.

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.