Na de kleuterperiode wordt er gekeken in welke stroom een leerling het beste tot zijn recht komt. Op het SO werken wij met 3 stromen of afdelingen:

1. De NML-stroom
Dit is de stroom voor de normaal tot en met moeilijk lerende kinderen. De leerlingen stromen aan het einde van de basisschool uit op een niveau tussen eind groep 5 tot en met eind groep 8. Er wordt gewerkt met basisschool lesmethoden en remedieerende methoden. De leerlingen worden gevolgd met het CITO- leerlingvolgsysteem. Vanaf een uitstroomniveau van midden tot eind groep 7 doen ze mee met de CITO-Eindtoets of Niveautoets.

2. De ZML-stroom
Dit is de stroom voor de zeer moeilijk lerende kinderen. De leerlingen stromen aan het einde van de basisschool uit op een niveau van maximaal eind groep 4. Er wordt gewerkt met ZML-methoden. De leerlingen worden gevolgd met de leerlijnen van het CED. Er wordt getoetst met de ZML-toetsen van CITO.

3. De EMB-stroom
Dit is de stroom voor kinderen met een Ernstige Meervoudige Beperking. Hier wordt gewerkt met de leerlijnen van Plancius. Een bijzonderheid van deze stroom is dat kinderen hier blijven tot en met hun uitstroom naar een vervolgplek, ze zijn dan meestal rond de 19 jaar.

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.