Ziek melden

Is de leerling ziek of afwezig, dan geeft u dit telefonisch door. Graag vòòr 08.45 uur doorgeven aan het secretariaat van de school (tel: 030 - 2529393) met vermelding van de reden en de duur van de afwezigheid.

Schoolrapporten

Twee keer per jaar maakt de leerkracht een rapport over het functioneren van de leerling. Dit wordt besproken op de 2e en 3e ouderavond. Voor de EMB-stroom is er één rapport per jaar. 

Communicatie via MaxClass

Binnen het SO wordt voor de communicatie tussen school, de leerkrachten en ouders van leerlingen gebruikgemaakt van MaxClass. MaxClass is een online communicatieprogramma. De Mytylschool Ariane de Ranitz vindt het belangrijk ouders goed en snel te informeren over wat dagelijks gebeurt in de klas. In de kleuter- en onderbouw wordt vaak dagelijks een bericht opgesteld, in de midden- en bovenbouw wordt dat vaak verschoven naar wekelijkse berichten. Bij leerlingen die niet zelfstandig kunnen communiceren blijkt MaxClass een eenvoudig, doeltreffend en snel medium te zijn.


Handleiding MaxClass.pdf

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.