Actuele onderwerpen in de MR...

De MR van mytylschool Ariane de Ranitz denkt mee en adviseert over zaken zoals personeelsbeleid, huisvesting, financiën en onderwijskundig beleid.

De MR is samengesteld uit 4 personen uit het personeel en 4 ouders:

O u d e r s :

-Ed Soesbergen - ZML (ed@soesbergen.nl) voorzitter

-Karen Mommers - ZML (karen.mommers@gmail.com) secretaresse

-Maarten Werner - NML (maartenellen@gmail.com)

-Bert Keers - EMB (bert.keers@gmail.com

Pe r s o n e e l :

-Surya Haentjens - leerkracht

-Inge Rademaker - klasassistent

-Bea van Vliet - klasassistent

-Barbara Berkelaar - leerkracht

In principe hebben de MR-vergaderingen een open karakter en kunnen door ouders bijgewoond worden. 
Heeft u onderwerpen waarvan u meent dat het belangrijk is dat deze binnen de MR worden besproken, dan kunt u deze aan één van de MR-leden of aan het algemene e-mail adres van de MR doorgeven (zie onder).

Soms kan het echter voorkomen dat een onderwerp een besloten karakter heeft. 
Wilt u een MR-vergadering bijwonen dan stellen wij het op prijs als u dat vooraf wilt laten weten via bovengenoemde e-mail adressen. 

Vergaderdata van de MR:
22 november 2016
17 januari 2017
21 februari 2017
14 maart 2017
18 april 2017
23 mei 2017
27 juni 2017

Het e-mail adres van de MR is: mr@mytylschoolutrecht.nl

 

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.