Indicatiestelling en plaatsing

Een leerling heeft een indicatie nodig om speciaal onderwijs te kunnen volgen op Mytylschool Ariane de Ranitz. Om een indicatie te krijgen dienen ouders contact op te nemen met het Bureau voor de Indicatiestelling van het regionaal expertisecentrum REaCtys.

Dit bureau ondersteunt de ouders bij het compleet maken van het dossier. De commissie indiceert de leerling op basis van wettelijke criteria.

Wanneer een leerling is geïndiceerd, wordt deze op school toegelaten in overleg met de commissie van begeleiding, binnen de met ouders afgesproken termijn. Wanneer het niet lukt een leerling te plaatsen, wordt een plaatsingswachtlijst geformeerd. Plaatsing wordt afgestemd met de ouders en de groepsleerkracht.

 

Aanmelding, oriëntatiebezoek en toelating
Aanmelding en plaatsing van een leerling kan op twee momenten van het schooljaar plaatsvinden. Deze instroommomenten zijn: 1 augustus (na de zomervakantie) en 1 januari (na de kerstvakantie). Mytylschool Ariane de Ranitz vindt het belangrijk dat ouders en de leerling voor de aanmelding eerst een oriëntatiegesprek en een rondleiding hebben op de school. Zo kunnen zij een beeld krijgen van het onderwijs en de sfeer op school. U kunt met een van de teamleiders van het VSO een afspraak maken voor de eerste kennismaking (tel.: 030 - 2567447). Na de officiële aanmelding volgt de procedure van toelating.

De Commissie van Begeleiding (CvB) van het VSO neemt het besluit tot toelating en plaatsing op school. In de CvB zitten de teamleiders, de schoolarts, de orthopedagogen en de maatschappelijk werkers. De directeur van het VSO is de voorzitter van het CvB.

De procedure voor toelating en plaatsing gaat in de toekomst ook veranderen in verband met de invoering van Passend Onderwijs. Voor actuele informatie hierover kunt u contact opnemen met de school.

Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.