Toelating en Aanmelding

Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Vanaf deze datum is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig voor plaatsing binnen het speciaal onderwijs. Een TLV kan worden afgegeven door het samenwerkingsverband in de regio waar de leerling woont.
Meer informatie vindt u op www.passendonderwijs.nl/samenwerkingsverbanden

Leerlingen die reeds op 1 augustus 2014 staan ingeschreven op een (V)SO-school, kunnen tot uiterlijk 1 augustus 2016 ingeschreven blijven zonder dat zij een TLV nodig hebben.

Voor plaatsing na die periode op het (V)SO of bij verhuizing naar een andere (V)SO-school is wél een TLV nodig. Dat geldt ook voor de overgang van SO naar VSO.

Als een TLV nodig is, dan wordt deze afgegeven door het samenwerkingsveband in de regio waar de leerling op 1 augustus 2014 woonde (ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie).

Wie vraagt aan?
   •    De school, die de leerling verwijst, vraagt de TLV aan.
   •    Is er geen verwijzende school? Dan vraagt de school waar de leerling wordt aangemeld
        (met zorgplicht) de TLV aan.

Na aanmelding wordt de leerling besproken in de Commissie van Begeleiding, welke bepaalt of de leerling kan worden geplaatst. Kan een leerling geplaatst worden, dan wordt er een toelaatbaarheidsadvies (TLA) opgemaakt ter onderbouwing voor de toelaatbaarheidsverklaring. Het toelaatbaarheidsadevies wordt opgestuurd naar de Toelaatbaarheidscommissie van het betreffende samenwerkingsverband.

Oriëntatiebezoek
VSO Mytylschool Ariane de Ranitz vindt het belangrijk dat ouders en de leerling voor de aanmelding eerst een oriëntatiegesprek en een rondleiding hebben op de school. Zo kunnen zij een beeld krijgen van het onderwijs en de sfeer op school. U kunt met een van de teamleiders van het VSO een afspraak maken voor de eerste kennismaking tel. 030-2567446. Tijdens deze kennismaking zal u worden geïnformeerd over de procedure van aanmelding en plaatsing en ontvangt u een aanmeldingspakket.

    

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.