Revalidatieteam

Het doel van de revalidatie is dat de leerling zo zelfstandig mogelijk wordt. Wij willen graag dat de jongere het beste uit zichzelf haalt zodat het zich met zijn/haar mogelijkheden kan redden bij allerlei activiteiten op school en thuis in zijn/haar vrije tijd dingen kan doen die hij/zij leuk vindt. Binnen het VSO is, samen met het onderwijs, een groot deel van de revalidatie gericht op de transitie: wat zijn de mogelijkheden na school op het gebied van onderwijs, werk, wonen, zorg en vrijetijdsbesteding.

Binnen het revalidatieteam zijn de volgende disciplines werkzaam:
- Ergotherapie
- Fysiotherapie
- Logopedie

Een teammanager en een revalidatie arts geven samen leiding aan het revalidatieteam. Het team wordt ondersteund door het managementsecretariaat, het medisch secretariaat en een planner.

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.