Stichting Vrienden van Mytylschool Ariane de Ranitz

Op initiatief van een groep enthousiaste medewerkers van de Mytylschool is in 1996 de stichting ‘Vrienden van Mytylschool Ariane de Ranitz’ opgericht. 

Het budget, dat de school jaarlijks van de overheid ontvangt, is helaas niet toereikend

om voor de leerlingen activiteiten en projecten, met een inspirerend en uitdagend karakter, te organiseren, waarbij zij kennis en vaardigheden kunnen ontwikkelen, die veelal buiten hun directe leer- en leefomgeving vallen.

 

Het voornaamste doel van de stichting is het realiseren van de jaarlijkse werkweken,

bestemd voor zowel de leerlingen van de afdeling SO als van de afdeling VSO.

Daarnaast worden, in overleg met de directie, regelmatig nieuwe doelen gedefinieerd.

 

Enkele projecten, waaraan de Vrienden recent financieel hebben bijgedragen:
* Stick Together, inmiddels een jaarlijks terugkerend evenement waarbij onze leerlingen   
   een sportieve dag beleven samen met leerlingen uit het reguliere onderwijs
het Johan Cruijff Court, een moderne uitvoering van het aloude trapveldje.

 

Nieuwsbrief

De stichting Vrienden geeft jaarlijks de nieuwsbrief ‘Vogelvlucht’ uit om vrienden, sponsoren

en andere belangstellenden te informeren over de projecten.

 

Fondsenwerving
Om de gestelde doelen te kunnen realiseren, is de stichting afhankelijk van financiële ondersteuning door fondsen. bedrijven en particulieren. Vaak zijn de giften éénmalig, waardoor de stichting de fondsen jaarlijks moet aanschrijven om hen te motiveren de projecten financieel te blijven steunen.

Samenstelling bestuur

Peter Stulp                   voorzitter

Jannie van Vulpen     secretaris

Ruben Bloemen          penningmeester

Peter Kunneman        oudervertegenwoordiger

Cokkie Bunte              lid